S Uch SF Uch Int Uch SV-97 -98 -99 -00 -01 -02 SFV-98 -00 WW-98 NordV-99
ÅRETS HUND 1998
SKK - alla raser
Ulf van de Havenstad
Uppfödare Cyriel de Meulenaer, Belgien
Foto: Per Undén


Uffe in Memoriam >>
Mer om Uffe...>>